Gotlandsbrynet    Kontakt    Kettelviksmuseet    Karta    Produkter    Länkar
Läs om ..

Kettelviks stenmuseum

Gotländsk sandsten

Gotländska stentråg »

Invigningstal av landshövding Lillemor Arvidsson

Kettelviks Stenmuseums Vänner

www.gotlandsbrynet.se
Gotländska stentråg

Historik

När Gotland bildades under silurtiden för ca 400 miljoner år sedan befann vi oss i trakten av ekvatorn. I det grunda, tropiska havet packades fina sandkorn samman med kalk till den mycket finkorniga sten som går under beteckningen Burgsvikssandsten. Den går i dagen endast i ett smalt bälte på sydligaste Gotland där den brutits under många århundraden.

Mest känd idag är väl Burgsviksstandstenens slipegenskaper som oavbrutet använts för skärpning av knivar, liar och andra redskap sedan urminnes tider.

Mindre känt är kanske att stenens finkornighet och relativa mjukhet tidigt uppskattades av de stenmästare som prydde kyrkor, palats och slott med de konstskatter i sandsten som finns runt Östersjön.

Stentråg

Naturligtvis kom stenen väl till pass även vid tillverkning av föremål för lokalbefolkningens mera vardagliga behov. Hit hörde de gamla kåljarna (det gotländska ordet för hoar eller tråg), som bland annat användes för foder och vatten till djuren.

Numera används trågen ofta för växtplantering och eftersom efterfrågan vida överstiger tillgången av gamla hoar har vi börjat en nytillverkning.

Sandstenen brytes i egen regi och klyvs, sågas, borras och/eller hugges till tråg i olika storlekar och utföranden. Även specifika önskemål vad gäller utformning kan efterkommas och är mera en fråga om pris och leveranstid. Förutom växttråg tillverkas fågelbad i olika storlekar.Stentråg

© 2003 Gotlandsbrynet